Fragment wystąpienia nt. wykorzystania Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a w urazie kolana wygłoszonego 8 Kwietnia 2014 czasie V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej zorganizowanej przez Instytut Fizjoterapii PMWSZ w Opolu pt. „Nowoczesne oblicza fizjoterapii”