STARY SYSTEM

Moduł 1
Wiadomości ogólne
Bark cz. 1
Odcinek lędźwiowy kręgosłupa cz. 1

Moduł 2
Odcinek lędźwiowy kręgosłupa cz. 2
Staw łokciowy cz. 1
Nadgarstek i kciuk cz. 1
Odcinek szyjny kręgosłupa cz.1
Podudzie i stopa cz.1

Moduł 3
Podudzie i stopa cz. 2
Piersiowy odcinek kręgosłupa
Kolano cz. 1
Pośladek i biodro


Moduł 4
Szyjny odcinek kręgosłupa cz. 2
Bark cz. 2
Obręcz barkowa
Łokieć cz. 2
Nadgarstek, Kciuk, Ręka
Zespoły ucisku struktur nerwowych w kończynie górnej

Moduł 5
Piersiowy odcinek kręgosłupa cz. 2
Lędźwiowy odcinek kręgosłupa cz. 3
Staw krzyżowo-biodrowy, kość guziczna i spojenie
Staw skroniowo-żuchwowy

Moduł 6
Kolano cz. 2
Podudzie i staw skokowy cz. 2
śródstopie / Przodostopie
Lędźwiowy cz. 4
Warsztaty: Szyjny i kończyna górna
Ucisk na nerwy kończyny dolnej
Ból psychogenny

Moduł 7
Kurs powtórkowo-egzaminacyjny (pięć dni).
Egzamin składa się z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru) oraz części praktycznej (prezentacja badania jednego stawu i wykonanie 10 technik leczenia). 

 

 

 

 

 

 NOWY SYSTEM

Moduł 0

Wprowadzenie do Medycyny Ortopedycznej
Postawy diagnostyki i leczenia

Moduł 1 Lędźwiowy

Wprowadzenie do Medycyny Ortopedycznej.
Badanie i terapia konkretnych dysfunkcji odcinka lędźwiowego
Podstawowe techniki badania i terapii w zaburzeniach odcinka lędźwiowego
Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych

Moduł 2 Szyjny / Piersiowy

Badanie i terapia dysfunkcji odcinka szyjnego i piersiowego
Podstawowe techniki badania i terapii w zaburzeniach
Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych

Moduł 3 kończyna górna

Badanie i terapia dysfunkcji stawów kończyny górnej
Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych stawów kończyny górnej

Moduł 4 kończyna dolna

Badanie i terapia dysfunkcji stawów kończyny dolnej
Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych

Moduł 5 kręgosłup rozszerzenie

Rozszerzenie badania i terapia dysfunkcji kręgosłupa
Staw krzyżowo-biodrowy
Zaawansowane techniki badania i terapii w zaburzeniach kręgosłupa
Stosowanie Medycyny Ortopedycznej w obrazach klinicznych

Moduł 6 stawy obwodowe rozszerzenie

Rozszerzenie badania i terapia dysfunkcji stawów obwodowych
Powtórka badania i terapii w ujęciu klinicznym

Moduł 7

Kurs powtórkowo-egzaminacyjny (pięć dni).
Egzamin składa się z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru) oraz części praktycznej (prezentacja badania jednego stawu i wykonanie 10 technik leczenia).