Moduł 1
Wiadomości ogólne
Bark:
    Anatomia
    Badanie kliniczne
    Interpretacja wzorca torebkowego
    Interpretacja wzorca pozatorebkowego
    Interpretacja testów oporowych

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa:
    Wprowadzenie
    Anatomia
    Wywiad
    Badanie funkcjonalne
    Manipulacja
    Koncepcja oponowa
    Lokalne znieczulenie nadoponowe
    Trakcja
    Profilaktyka

Moduł 2
Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
    Powtórka: badanie, manipulacje
    Badania obrazowe
    Zaburzenia nie-dyskogenne
    Samoleczenie

Staw łokciowy
    Badanie kliniczne
    Interpretacja testów pasywnych
    Interpretacja testów oporowych
    Łokieć tenisisty / golfisty

Nadgarstek i kciuk
    Anatomia
    Badanie kliniczne
    Cieśń kanału nadgarstka
    Interpretacja testów pasywnych

Odcinek szyjny kręgosłupa
    Anatomia
    Badanie kliniczne
    Przepuklina dyskowa
    Manipulacja
    Zaburzenie nie-dyskogenne

Podudzie i stopa
    Anatomia
    Badanie kliniczne
    Interpretacja testów oporowych

Moduł 3
Podudzie i stopa
    Interpretacja: kostki i dolny staw skokowy
    Skręcenia kostek

Piersiowy odcinek kręgosłupa
    Anatomia / badanie kliniczne
    Uszkodzenia dysku
    Manipulacja
    Zaburzenia nie spowodowane dyskiem

Kolano
    Anatomia
    Badanie kliniczne
    Uszkodzenia więzadeł
    Łąkotka / wolne ciałko / zapalenie stawu
    Interpretacja testów oporowych

Pośladek i biodro
    Anatomia / badanie kliniczne
    Interpretacja wzorca torebkowego,
    Interpretacja wzorca poza-torebkowego
    Interpretacja testów oporowych

Moduł 4
Szyjny odcinek kręgosłupa
    Powtórka: badanie kliniczne, manipulacja
    Anatomia układu kręgowo - podstawnego/przedsionkowego
    Badanie dodatkowe
    Centralna przepuklina dyskowa
    Manipulacja: uzupełnienie
    Ostry kręcz szyii
    Przebieg sesji manipulacyjnej
    Trakcja
    Zmiany degeneracyjne
    Guzy i przerzuty
    Diagnostyka różnicowa bólu korzeniowego
    Ból pourazowy
    Pełny wzorzec stawowy

Bark
    Powtórka
    Niestabilność
    Trudne diagnozy / Nawroty / uszkodzenia kombinowane / wskazówki
    Diagnostyka różnicowa: osłabienie

Obręcz barkowa
    Anatomia
    Badanie kliniczne
    Zaburzenia

Łokieć
    Rozszerzenie interpretacji

Nadgarstek, Kciuk, Ręka
    Powtórka
    Interpretacja testów oporowych

Zespoły ucisku struktur nerwowych w kończynie górnej

Moduł 5
Piersiowy odcinek kręgosłupa
    Manipulacja: Dodatek
    Piersiowy + brzuch: Anatomia / Zaburzenia
    Diagnostyka różnicowa: Ból przedniej ściany kl. pierś.
    Diagnostyka różnicowa: Ból tylniej ściany kl. pierś

Lędźwiowy odcinek kręgosłupa
    Powtórka: Badanie / Manipulacje
    Manipulacja; Dodatek
    Ostre lumbago: Diagnostyka różnicowa, Leczenie
    Niestabilność / koncepcja więzadłowa
    Stenoza
    Porównanie 3 koncepcji
    Szkoła pleców
    Nie-mechaniczne bóle pleców

Staw krzyżowo-biodrowy, kość guziczna i spojenie
Staw skroniowo-żuchwowy
Diagnostyka różnicowa: ból w pachwinie / ból pośladka

Moduł 6
Kolano
    Dodatek
    Niestabilność
    DR: Ból kolana

Podudzie i staw skokowy
    Powtórka badania / leczenia
    Niestabilność

śródstopie / Przodostopie
    Anatomia / Biomechanika
    Patologia
    Pośladek i biodro:
    Dodatek

Lędźwiowy:
    Leczenie: Strategia

Warsztaty: Szyjny i kończyna górna
Ucisk na nerwy kończyny dolnej
Ból psychogenny

Część 7
Kurs powtórkowo-egzaminacyjny (pięć dni).
Egzamin składa się z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru) oraz części praktycznej (prezentacja badania jednego stawu i wykonanie 10 technik leczenia).