NOWY SYSTEM

Szkolenie podzielone jest na moduły związane z regionami ciała.

Moduł 0 wprowadzający jest obowiązkowy jako kurs uprawniający do udziału w kolejnych modułach szkolenia.

Po jego ukończeniu możemy dowolnie wybrać interesujący nas moduł podstawowy L1, C1, KG1, KD1.

Moduły podstawowe są niezbędne, aby wziąć udział w modułach rozszerzających L2, C2, KG2, KD2.

Aby przystąpić do egzaminu należy ukończyć wszystkie moduły podstawowe i rozszerzające.

Wykłady on-line są prowadzone za pośrednictwem platformy Microsfot Teams.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w Bielsku-Białej.

moduł 0

Wprowadzenie
Ból promieniujący
Badanie kliniczne
Uraz tkanki miękkiej
Głęboki masaż poprzeczny
Ucisk na nerwy

on-line 19.03.2021
cena 550 zł
ZAPISZ SIĘ

moduł L1 /lędźwiowy/

Lędźwiowy
Wprowadzenie 
Anatomia
Wywiad 
Badanie kliniczne
Badania obrazowe
Koncepcja oponowa
Niestabilność / koncepcja więzadłowa
Stenoza
Samoleczenie
Manipulacja
Trakcja     
Zaburzenia nie-dyskogenne (czerwone flagi)
Profilaktyka

on-line   22-23.04.2021  
stacjonarnie   18-19.05.2021  
cena   2000 zł  
ZAPISZ SIĘ

moduł C1 /szyjny/piersiowy/

Szyja:
Anatomia 
Badanie kliniczne 
Przepuklina dyskowa
Manipulacja
Trakcja
Zmiany degeneracyjne
Guzy i przerzuty
Ból pourazowy

Piersiowy:
Anatomia
Badanie kliniczne
Uszkodzenia dysku
Zaburzenia nie spowodowane dyskiem

Piersiowy + brzuch:
Anatomia
Zaburzenia

on-line   10-11.06.2021  
stacjonarnie   18-19.06.2021  
cena   2000 zł  
ZAPISZ SIĘ

moduł KG1

Bark:
Anatomia
Badanie kliniczne
Interpretacja wzorca torebkowego / pozatorebkowego
Interpretacja bolesnego łuku
Interpretacja testów oporowych

Łokieć:
Anatomia
Badanie kliniczne
Interpretacja testów pasywnych
Interpretacja testów oporowych

Nadgarstek i kciuk:
Anatomia
Badanie kliniczne
Interpretacja wzorca torebkowego / pozatorebkowego
Cieśń kanału nadgarstka
Interpretacja testów oporowych

Ucisk na nerwy kończyna górna

on-line   00-00.00.2021  
stacjonarnie   00-00.00.2021  
cena    zł  
ZAPISZ SIĘ

moduł KD1

Biodro:
Anatomia
Badanie kliniczne
Interpretacja testów pasywnych
Interpretacja testów oporowych
"Objaw pośladka"

Kolano:
Anatomia
Badanie kliniczne
Interpretacja testów pasywnych
Interpretacja testów oporowych
Uszkodzenia więzadeł

Podudzie i stopa:
Anatomia
Badanie kliniczne
Interpretacja testów pasywnych
Interpretacja testów oporowych
Uszkodzenia więzadeł
Skręcenie kostek
Niestabilność

Kompresja na nerwy w kończynie dolnej

on-line   00-00.00.2021  
stacjonarnie   00-00.00.2021  
cena    zł  
ZAPISZ SIĘ

moduł L2 /lędźwiowy rozszerzenie/

Lędźwiowy:
- Powtórka
- Porównanie 3 koncepcji

Staw krzyżowo-biodrowy
Kość ogonowa + spojenie łonowe
Ból psychogenny
Ból w pachwinie – ból pośladka

on-line   00-00.00.2021  
stacjonarnie   00-00.00.2021  
cena    zł  
ZAPISZ SIĘ

moduł C2 /szyjny rozszerezenie/

Szyja:
- Powtórka
- Zaburzenie nie-dyskogenne
Anatomia/zaburzenia kręgowo – podstawnego/przedsionkowego
Diagnostyka różnicowa bólu korzeniowego
Ból kl. pierś.
Staw żuchwowo-skroniowy
Piersiowy:
- Powtórka
- Manipulacja

on-line   00-00.00.2021  
stacjonarnie   00-00.00.2021  
cena     zł  
ZAPISZ SIĘ

moduł KG2 /roszerzenie/

Bark:
- Powtórka 
- Trudne diagnozy

Diagnostyka różnicowa: osłabienie

Obręcz barkowa:
Anatomia
Badanie kliniczne
Zaburzenia 

Łokieć
Nadgarstek, kciuk

on-line   00-00.00.2021  
stacjonarnie   00-00.00.2021  
cena    zł  
ZAPISZ SIĘ

moduł KD2 /rozszerzenie/

Biodro:
Powtórka
Dodatek

Kolano:
Powtórka
Niestabilność
Dodatek

Podudzie, stopa:
Powtórka
Ból podudzia: DR / Dodatek

on-line   00-00.00.2021  
stacjonarnie   00-00.00.2021  
cena    zł  
ZAPISZ SIĘ

moduł powtórkowo-egzaminacyjny
 

on-line   00-00.00.2021  
stacjonarnie   00-00.00.2021  
cena    zł  
ZAPISZ SIĘ