NDT Bobath dla dorosłych

Koncepcja NDT Bobath dla dorosłych jest wejściem w świat terapii osób z uszkodzeniem CUN.

Rozwiązywanie problemów klinicznych przez badanie i leczenie pacjentów z zaburzeniami funkcji, ruchu i napięcia mięśniowego. Proces terapeutyczny oparty na koncepcji NDT Bobath jest zindywidualizowany, jest interakcją pomiędzy pacjentem i interdyscyplinarnym zespołem.

Specyficzne działania w metodzie NDT Bobath dla dorosłych pozwalające uzyskać samodzielność pacjenta są zaplanowane w oparciu o reakcje pacjenta na stosowane bodźce. Interwencja rozpoczyna się od badania wykonywanych aktywności. Najważniejszy jest aktywny udział pacjenta, a terapia nastawiona jest poprawę funkcji.

Decyzje kliniczne można opisać jako proces obejmujący wiele zagadnień m.in.: badanie, analiza i ocena, określanie celów krótko- i długoterminowych.

Koncepcję stworzyli Berta i Karel Bobath na podstawie swoich doświadczeń klinicznych opierając się na ówczesnych modelach kontroli motorycznej oraz wiedzy neurofizjologicznej. Przez ponad 50 lat coraz to nowsze teorie neurologiczne i wiedza o ruchu aktualizowały podstawy kliniczne terapii koncepcji NDT Bobath.

"The lasting fascination of the concept is that it is constantly under discussion and never in danger of standing still"
Jennifer Bryce, MCPS, Director of the Bobath Center in London