Szkolenie Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a jest podzielone na moduły podstawowe i rozszerzające zawierające odcinek lędźwiowy, odcinek szyjny i piersiowy, kończynę górną i kończynę dolną.  

Każdy moduł jest podzielony na wykłady on-line i zajęcia praktyczne prowadzone stacjonarnie w Bielsku-Białej.  

Wykłady on-line (zwykle godz. 9:00 – 18:00) są prowadzone w odpowiednio małych grupach na żywo, z bezpośrednim kontaktem, możliwością zadawania pytań, rozwiązywaniem przypadków klinicznych tak by wszystkie treści były zrozumiałe bez cienia wątpliwości.

Skrypt otrzymacie Państwo przed szkoleniem na adres do korespondencji tak żeby tracić czasu na pisanie.

Zajęcia praktyczne (zwykle godz. 9:00 – 18:00) są zorganizowane w Bielsku-Białej w zależności od sytuacji epidemicznej w odpowiednio przygotowanych warunkach.

UWAGA!

Dla osób rozpoczynających swoją edukcję w Medycynie Ortopedycznej wg Cyriax'a proponujemy szkolenie wg NOWEGO SYSTEMU.

Osoby, które chcą kontynuować rozpoczęte już szkolenie we wcześniejszych latach zapraszamy do wzięcia udziału w kurach wg STAREGO SYSTEMU.

 

STARY SYSTEM / NOWY SYSTEM
 

System szkoleniowy Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a opracowany przez OMI Global obowiązywał od lat 80-tych. Uczestnicy stopniowo wchodzili w świat medycyny ortopedycznej krok po kroku poznawali zasady pracy z pacjentem zaproponowane przez doktora J.H. Cyriaxa.

Dziś oczekiwania są zupełnie inne niż choćby 10 lat temu, nie mówiąc już o perspektywie 40 lat.

Bez utraty godzin szkoleniowych zawartych we wprowadzonym przez OMI Global oryginalnym planie kursu szkolenie zostało przeprojektowane.

Zamiast kolejnych modułów z „wymieszanym” materiałem kolejnych stawów czy regionów proponuję Państwu moduły szkoleniowe kompletujące poszczególne regiony ciała w trakcie pojedynczego zjazdu.

Obecnie jesteśmy w okresie przejściowym. Aby umożliwić wszystkim, którzy rozpoczęli swoją edukcję we wcześniejszych latach utrzymamy moduły starego systemu, jednak przy braku zainteresowania STARY SYSTEM będzie stopniowo wygaszany.

 

STARY SYSTEM / NOWY SYSTEM