Fragmenty wystąpienia nt. diagnostyki Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax'a kręgosłupa u sportowców wygłoszonego 3 października 2014 w czasie Konferencji Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego "Kręgosłup w sporcie" w Warszawie