Wykład w czasie II Kongresu PNF zorganizowanego przez IPNFA Poland który odbył się w Warszawie 21.03.2015 nt. bolesnego barku u pacjenta po udarze