Standardowe badanie łokcia 

RUCHY PASYWNE

  • Zgięcie
  • Wyprost
  • Pronacja
  • Supinacja

 

4 TESTY OPOROWE
  • Zgięcie
  • Wyprost
  • Pronacja
  • Supinacja

2 TESTY OPOROWE NADGARSTKA
  • Wyprost
  • Zgięcie