Standardowe badanie barku

Badanie podzielone jest na 3 części.

W pierwszej wykonujemy testy globalne, w któtych zaangażowane są wszsytkie anatomiczne części barku: staw barkowo-obojczykowy, mostkowo-obojczykowy, przestrzeń podbarkowa, staw ramienno-łopatkowy i łopatkowo-żebrowy.

W drugiej części biernie badamy staw ramienno-łopatkowy.

Trzecia część badania to testy oporowe dla mięśni barku.

 

3 x testy globalne

 

 • Aktywna elewacja odwiedzeniowa
 • Pasywna elewacja odwiedzeniowa
 • Aktywna elewacja odwiedzeniowa jednostronnie (Bolesny łuk)


 

3 x testy pasywne dla stawu ramienno-łopatkowego

 

 • Pasywne odwiedzenie
 • Pasywna rotacja zewnętrzna
 • Pasywna rotacja wewnętrzna

 

6 x Testy oporowe

 

 • Oporowe przywiedzenie
 • Oporowe odwiedzenie
 • Oporowa rotacja zewnętrzna
 • Oporowa rotacja wewnętrzna
 • Oporowe zgięcie łokcia
 • Oporowy wyprost łokcia