Obchody Jubileuszy 100-lecia Ortopedii, 50-lecia Fizjoterapii i 25-lecia Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Poznań, 21-22.06.2013

Temat: "Ewolucja metod ortopedycznej medycyny manualnej w fizjoterapii "