INSTRUKCJA OBSŁUGI FORUM

Forum podzielone jest na Kategorie.

Nowy problem kliniczny do dyskusji, nowy pacjent = nowy temat. Nowy temat pownien być umieszczony w odpowiedniej kategorii. Przedstawiane w dyskusji przypadki proszę opisywać wg standardów które pomogą na szybką analizę.

Wywiad:

sekcja 1: co, gdzie, jak, od kiedy, ewolucja

sekcja 2: prowokacja / redukcja, 24 godz., specyficzne aktywności, np. kaszel/kichanie/parcie/głeboki wdech

sekcja 3: wcześniejsze leczenie, nawroty, leki

Badanie funcjonalne:

testy aktywne: Ból / Ograniczenie

testy pasywne: Ból / Ograniczenie / czucie końcowe

testy oporowe: Ból / Siła mm.

w przypadku kręgosłupa również status neurologiczny: siła mm. / czucie / odruchy

Rejestracja została już wcześniej potwierdzona.

Podane konto już istnieje.

Obecnie oczekujemy na wymagane do rejestracji dokumenty.